Concerts 2

Bad Weather Hot Line:  (847) 583-2777

TEAMS:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

All Games played at Grennan Heights, 8255 Oketo

 Sat April 28  Sat May 5  Sat May 12
 @ LoVerde  2:30p  7-1  2:30p  7-5
 2:30p  2-7  3:30p  8-6  3:30p  1-6
 3:30p  1-8  4:30p  2-5  4:30p  8-4
 4:30p  3-6  5:30p  3-4  5:30p  2-3
 5:30p  4-5    
     
 Say May 19  Sat June 2  Sat June 9
 2:30p  7-3  2:30p  7-8  2:30p  6-7
 3:30p  6-4  3:30p  5-3  3:30p  4-2
 4:30p  5-1  4:30p  6-2  4:30p  5-8
 5:30p  8-2  5:30p  1-4  5:30p  3-1
     
 Sat June 16  Make-Ups  
 2:30p  4-7  May 6, May 13  
 3:30p  5-6  June 3, June 17  
 4:30p  1-2    
 5:30p  3-8    Summer Featured Image 1
Winter Featured Image 1
Summer Featured Image 2